KÖZÉRDEKŰ ADATOK

A Kft. alaptevékenysége az alapító által az alapító okiratban, valamint a közszolgáltatási szerződésben megfogalmazottak teljesítése. A Társaság közhasznú tevékenységet folytat.

“Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága a 52/2019. (XII.4.) VPB. számú határozatával döntött: a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagjainak Kovács Antalt, Kővágó-Vasvári Dórát és Tokovics Tamást választja meg 2019. december 4. napjától 2024.november 30. napjáig.”


HATÁROZATOK 2011-től aktuális

Tisztelt Látogatók - HAZIREND

2023.05.04
KKMM 2022. évi beszámolóKKMM 2022. évi beszámoló

2023.02.06.
2022.IV. negyedév személyi juttatásaira és létszámadataira vonatkozó összesített adata

2023.01.26.
Alapító okirat hatályos

2022.10.22.

2022.III. negyedév személyi juttatásaira és létszámadataira vonatkozó összesített adata

2022.05.31.
KKMM 2021.évi beszámoló

2022.07.20.
2022.II.negyedév személyi juttatásaira és létszámadataira vonatkozó összesített adata

2022.07.07
Végzés

2022.05.10.
2022.I.negyedév személyi juttatásaira és létszámadataira vonatkozó összesített adata

2022.01.31.
2021.IV né

2021.12.15
Végzés

2021.12.02
Vezetők javadalmazása 2021.12.01-től

2021.10.27.
2021.III.né

2021.09.24
2021. II. negyedévi személyi juttatásaira és létszámadataira vonatkozó összesített adatok

2021.05.31
KKMM 2020.évi beszámoló

2021.04.29
2021. I. negyedévi személyi juttatásaira és létszámadataira vonatkozó összesített adatok

2021.02.02
2020.evi-KKMM-szemelyi-juttatas
Adatkezelési Tájékoztató

2020.11.05
2020. I. / II. / III. negyedévi személyi juttatásaira és létszámadataira vonatkozó összesített adatok

2020.08.06
2020. I. / II. negyedévi személyi juttatásaira és létszámadataira vonatkozó összesített adatok

2020.02.27
Alapító okirat (2019.12.19)

2020.02.05
Vezetők javadalmazása-2019-12-04-től

2020.01.15
Adatkezelési Tájékoztató

2020.01.09
Végzés

2019.06.05
KKMM 2018.évi beszámoló

2018.07.12
Közszolgáltatási és közhasznú megállapodás
KKMM 2017.évi beszámoló

2018.01.16
Vezetők javadalmazása 2018.01.16 től

2017.04.24
KKMM 2016.évi beszámoló

2016.12.13
Végzés

2016.11.30
Vezetök javadalmazása 2016.12.01 töl

2016.04.22
KKMM 2015.évi beszámoló

2016.03.02
Közhasznú megállapodás
Szervezeti és Működési Szabályzata

2016.01.10
Alapító Okirat (2015.04.13)

2015.07.15
KKMM 2014.évi beszámoló

2014.05.30
Határozat eredmény elfogadásról
KKMM üzleti terv 2014
Közhasznúsági melléklet egybeszerkesztett 2013

2013.10.09
Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.06.06

2013.08.14
Alapító Okirat
Cégkivonat
Végzés

2013.04.29 - 2012.évi közhasznúsági jelentés és beszámoló
KMJV tulajdonosi beszámoló 2012
Tájékoztató a KKMM aktuális pénzügyi helyzetéről
Tartalomjegyzék 2012
Szakmai beszámoló
1.sz. melléklet - számviteli beszámoló
2.sz. melléklet - költségvetési támogatás felhasználási kimutatás
3.sz. melléklet - vagyon felhasználási kimutatás
4.sz. melléklet - cél szerinti juttatások kimutatás
5.sz. melléklet - kapott támogatási kimutatás
6.sz. melléklet - vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatási kimutatás
7.sz. melléklet - közhasznúsági tevékenység szöveges beszámoló

2013.01.01
Vezetők javadalmazása
SZMSZ

2012.06.10 - Közhasznúsági jelentés
Egyszerűsített mérleg
Egyszerűsített eredménykimutatás
Közhasznú beszámoló eredménykimutatása
Vállalkozási bevétel arányának megállapítása 2011
Költségmegosztás
Cash Flow 2011
Kötelezettségek 2011.12.31.
Kleg
Könyvvizsgálói jelentés 2011.
Közhasznúsági melléklet 2011.

2012.05.30
Végzés

2012.03.01
Alapító Okirat - A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2011.11.29
Alapító Okirat - Bacs-Kiskun Megyei Müvészeti Nonprofit Kft.
Végzés
Közhasznúsági Szerződés
Muveszeti Nonprofit Kft. Alapito okirat
Bacs-Kiskun Megyei Müvészeti Nonprofit Kft végzés 2012.02.06